Banner 1

Home

Na atraktivnoj lokaciji šireg centra Zagreba, omeđen ulicama Baruna Filipovića, Cankarevom i Gradišćanskom, u izgradnji je poslovno-stambeni kompleks
Črnomerec centar na površini od 4 hektara. Novu izgradnju karakterizira dominacija javnog pješačkog prostora.
Unutar svakog od stambenih blokova, kao i između njih, uredit će se parkovi sa šetnicama i dječjim igralištem. Cijeli kompleks je podređen pješaku,
tako da u razini prizemlja neće biti parkirnih mjesta niti automobilskog prometa.